ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 สายงาน New

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 สายงาน

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 สายงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (11 สายงาน)
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
(เปิดรับสมัครวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565)